Ochrona środowiska

w procesie inwestycyjno – budowlanym
zobacz ofertę

Ochrona środowiska

w procesie inwestycyjno – budowlanym
zobacz ofertę

Doradztwo Ekologiczne

G3K jest firmą świadcząca kompleksowe usługi z zakresu konsultingu środowiskowego. Dostarczamy kompleksowe usługi obejmujące badania środowiska biotycznego i abiotycznego na potrzebę postępowań administracyjnych, prac budowlanych i analiz biznesowych.

Oferta

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Ocena wstępna lokalizacji przedsięwzięcia

Monitoring i inwentaryzacja przyrodnicza

Nadzór przyrodniczy

Opinie i ekspertyzy

Badania pól elektrycznych i magnetycznych

Sprawozdawczość

Badania emisji hałasu i zanieczyszczeń

Studium krajobrazu

Operaty i Pozwolenia