OFERTA

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ)

czytaj więcej

Ocena wstępna lokalizacji przedsięwzięcia (Environmental due diligence, Screening)

czytaj więcej

Monitoring i inwentaryzacja przyrodnicza

czytaj więcej
Oferujemy wykonanie badań środowiskowych biotycznych elementów środowiska, obejmujących całą florę (gatunki chronione, siedliska przyrodnicze, taksacja drzewostanów), mykobiote jak i faunę (ptaki, gady, płazy, ryby, ssaki, bezkręgowce).

Nadzór przyrodniczy

czytaj więcej
W przypadku inwestycji, na które na podstawie decyzji administracyjnych został narzucony nadzór przyrodniczy, posiadamy grono ekspertów z każdej specjalizacji, którzy swoim doświadczeniem pozwolą na realizację przedmiotowych prac z jak najmniejszą ingerencją dla realizowanej inwestycji.

Opinie i ekspertyzy

czytaj więcej
Wieloletnie doświadczenie naszych ekspertów pozwala na analizę i pomoc w wypadku każdego problemu, który Państwo napotkają. Ściśle współpracujemy również z kancelariami z zakresu prawa ochrony środowiska, co pozwala na dogłębną analizę każdego problemu. W ramach opinii i ekspertyz prowadzimy również badania terenowe.

opinie ornitologiczne – termomodernizacje

W przypadku termomodernizacji budynków i prac remontowych, wykonujemy ekspertyzy faunistyczne, jak i wspieramy klientów podczas ewentualnych postępowań w sprawie derogacji wobec gatunków chronionych.

wycinka drzew i krzewów

Przeprowadzamy kompletne opinie i ekspertyzy w sprawie wycinki drzew i krzewów.

Badania pól elektrycznych i magnetycznych

czytaj więcej
W przypadku linii i stacji elektroenergetycznych wykonujemy zarówno pomiary terenowe jak i wykonujemy prognozy na potrzeby postępowań administracyjnych.

Sprawozdawczość

czytaj więcej

Prowadzimy sprawozdawczość w zakresie ochrony środowiska w zakresie:

– opłaty za korzystanie ze środowiska,

– ewidencja odpadów i opakowań,

– KOBIZE,

– Sprawozdania GUS dotyczące ochrony środowiska

– BDO

Badania emisji hałasu i zanieczyszczeń

czytaj więcej
Nasi eksperci wykonają dla Państwa zarówno akredytowane pomiary emisji hałasu do środowiska jak i sporządzą prognozy emisji w wypadku nowych i modernizowanych inwestycji. Emisje zanieczyszczeń do powietrza są przez nas realizowane na potrzebę postępowań administracyjnych w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku Farm Wiatrowych wykonujemy również specjalistyczne prognozy w programie WindPro.

Studium krajobrazu

czytaj więcej
Architekt krajobrazu wykona dla Państwa zarówno wizualizację przyszłej inwestycji jak i przeprowadzi kompletną ocenę poszczególnych elementów krajobrazu.

Operaty i Pozwolenia

czytaj więcej

Treść:

Realizujemy  dokumentacje i wnioski w zakresie:

– Pozwolenia zintegrowanego,

– wniosków o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,

– operatów wodnoprawnych

– dokumentacji związanych z gospodarką odpadami,

– zgłaszania instalacji.